Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του Διδακτορικού προγράμματος Φυσικής είναι να επιτύχει την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Φυσική. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεί κεντρικό στοιχείο των στόχων και δραστηριοτήτων του Τμήματος. Ειδικότερα το πρόγραμμα Διδακτορικού στη Φυσική του Τμήματος Φυσικής στοχεύει να:

 • Προσελκύσει εξαίρετους ταλαντούχους Κύπριους και αλλοδαπούς φοιτητές για παρακολούθηση διδακτορικών σπουδών
 • Παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν μια συμπαγή κατανόηση των βασικών τομέων της Φυσικής και να τους επιτρέψει να κατακτήσουν τους φυσικούς νόμους της Κβαντικής Μηχανικής, του Ηλεκτρομαγνητισμού και της Στατιστικής Φυσικής
 • Να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα προηγμένο εύρος δεξιοτήτων και να τους καθοδηγήσει για να εφαρμόσουν τις δεξιότητες στην πραγματοποίηση έρευνας
 • Παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη δική τους προηγμένη έρευνα και να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση πραγματικών επιστημονικών προβλημάτων
 • Βοηθήσει τους φοιτητές να επιτύχουν ένα επίπεδο αυτοαξιολόγησης και ανεξάρτητης κριτικής σκέψης στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
 • Παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον γεμάτο πνευματικά ερεθίσματα, μέσω του προσφερόμενου κύκλου μαθημάτων και ερευνητικών ευκαιριών αλλά και μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε δίκτυα συνεργασίας με σημαντικά διεθνή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια, σχολεία και εργαστήρια
 • Παράγει υψηλής ποιότητας αποφοίτους που θα μπορούν να επιδιώξουν σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, στην έρευνα, στον κλάδο της βιομηχανίας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ιδιωτικές εταιρείες ή στον δημόσιο τομέα
 • Διατηρεί υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα στην έρευνα και διδασκαλία
 • Κατέχει και διατηρεί ηγετικό ρόλο στα μεταπτυχιακά προγράμματα Φυσικής των Πανεπιστημίων της Ανατολικής Μεσογείου και του ελληνόφωνου χώρου.

Επίσης, δίνεται προσοχή στην ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων, από την ηθική μέχρι την επιχειρηματικότητα και από τον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας έως τη διάδοση των αποτελεσμάτων στο κοινό. Ο απώτερος στόχος είναι να προετοιμαστούν εκπαιδευτικοί και ερευνητές υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι θα επιτελούν έργο αποτελεσματικά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα συμβάλλουν άμεσα στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου και θα είναι σε θέση να προωθήσουν την εκπαίδευση του κοινού στην επιστήμη.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ακολουθεί μια επισκόπηση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του Διδακτορικού προγράμματος:

 • Άρτια κατανόηση νόμων της Φυσικής που αναμένονται να αποκτήσουν σε ένα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής, συμπεριλαμβανομένης της Κβαντικής Μηχανικής, του Ηλεκτρομαγνητισμού, της Στατιστικής Φυσικής και των Σύγχρονων Πειραματικών Τεχνικών και Συσκευών
 • Άρτια κατανόηση και ευελιξία στη χρήση και εφαρμογή των κατάλληλων θεωρητικών, υπολογιστικών και / ή πειραματικών μεθόδων για την ανάλυση, τη συλλογή και την ενσωμάτωση πληροφοριών με τρόπο συμβατό με τα υψηλότερα πρότυπα της έρευνας 
 • Επιδεικνύουν την ικανότητα να διεξάγουν έρευνα που έχει ως αποτέλεσμα πρωτότυπη συμβολή στη γνώση, σύμφωνα με τα πρότυπα του ερευνητικού τους τομέα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, και ανεξάρτητης και συλλογικής έρευνας
 • Επιδεικνύουν ευελιξία και καινοτόμο σκέψη στην αντιμετώπιση και διαχείριση ανοικτών ερωτήσεων σε διάφορα πλαίσια, ως βασικό πλεονέκτημα για σταδιοδρομία στην έρευνα, τη βιομηχανία, το εμπόριο, την εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα
 • Αναπτύξουν διδακτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες όπως: προφορική και γραπτή επιστημονική επικοινωνία, σχεδόν άπταιστη χρήση επιστημονικών αγγλικών, χρήση τεχνολογίας πληροφοριών/επικοινωνιών, οργάνωση και προγραμματισμός ομαδικής εργασίας, ικανότητα διεξαγωγής εκτεταμένης βιβλιογραφικής αναζήτησης σε προηγμένα βιβλία και ηλεκτρονικά αρχεία μέσω διαδικτύου
 • Άρτια γνώση των μεθόδων της επιστημονικής έρευνας στη Φυσική και πώς αυτές εφαρμόζονται σε άλλους τομείς της έρευνας πέρα από τη Φυσική.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Φυσικής

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Φυσικής

Κατεύθυνση: Φυσικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Φώτης Πτωχός
(Αναπληρωτής Καθηγητής)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 50
Κατεύθυνσης 150
Περιορισμένης Επιλογής 10
Περιορισμένης Επιλογής Εξειδίκευσης 30
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
 • Συστατικές επιστολές
 • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)
 • Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης.

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών. Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από ισοδύναμα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Περιληπτικά, η επαγγελματική σταδιοδρομία των κατόχων πτυχίων Μάστερ (εξαιρουμένων των πτυχιούχων 2018-2019), δείχνει ότι 45 (από τους 71) έχουν ακολουθήσει καριέρα στην εκπαίδευση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. 10 πτυχιούχοι απασχολούνται στον τοπικό χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο και σε επιχειρήσεις ανάλυσης δεδομένων. 7 πτυχιούχοι παρακολούθησαν διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα μας.

Τέλος, 10 απόφοιτοι συνέχισαν για ένα διδακτορικό δίπλωμα σε Πανεπιστήμια είτε στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ. Και οι 10 απασχολούνται επί του παρόντος ως ερευνητές σε διάφορα αναγνωρισμένα διεθνή ινστιτούτα και Πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων του CERN, Παν. του Stony Brook, Παν. του Μάντσεστερ, ETH Ζυρίχη, Ινστιτούτο Max Planck στο Μόναχο, Παν. της Μασσαλίας, του UCL και της CNRS Grenoble.

Οι περισσότεροι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ανώτατου επιπέδου είτε σε τοπικά πανεπιστήμια είτε σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές


Top