Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

To πρόγραμμα σπουδών με ειδίκευση στη Διοίκηση (Management) είναι ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρει στα άτομα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ποικιλία μαθημάτων που θα τους προετοιμάσει να κατανοήσουν, να διαχειριστούν και να ηγηθούν οργανισμούς σε διαφορετικούς τομείς.


Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις βασικές θεωρίες, έννοιες κα πρακτικές γύρω από το μάνατζμεντ, την οργανωτική συμπεριφορά, τη στρατηγική, την ηγεσία, την ηθική και την επιχειρηματική επικοινωνία.  Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και τις διάφορες λειτουργίες που συνεπάγονται στον τομέα του μάνατζμεντ, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί  για να προσφέρει στα άτομα που το παρακολουθούν την ευελιξία να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους επιλέγοντας ανάμεσα σε διάφορα προαιρετικά μαθήματα εξειδίκευσης.  Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, το φύλο σε οργανισμούς, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, η βιωσιμότητα και η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση καινοτομιών, η σχεδιαστική σκέψη και άλλα.

Κατά την παράδοση αυτών των μαθημάτων, η ειδικότητα της Διοίκησης εφαρμόζει τις βασικές αρχές της, που περιστρέφονται γύρω από (α) τις προσεγγίσεις διδασκαλίας και επικοινωνίας με επίκεντρο τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, (β) την έμφαση στη δημιουργία δεσμών με την αγορά εργασίας, (γ) την ενημέρωση της διδασκαλίας μας μέσα από την έρευνα, και (δ) το πάθος για την ανάπτυξη αποφοίτων και ηγετών/ιδων που έχουν ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα και που μπορούν να συνεργαστούν στη διοίκηση υπεύθυνων και ηθικών οργανισμών. 

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σπουδών με ειδίκευση στη Διοίκηση στοχεύει στο να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες:

(α)  μια ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών, πρακτικών και διαδικασιών που εμπλέκονται στη διαχείριση πολύπλοκων οργανισμών,

(β) τις βασικές γνώσεις στο μάνατζμεντ, τη στρατηγική, την ηγεσία, την επιχειρηματικότητα και την ηθική,

(γ) ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και ανάπτυξη σχέσεων με τον κλάδο, μέσω πρακτικής άσκησης, εφαρμοσμένων εργασιών ή σχετικών εκδηλώσεων,

(δ) τις βασικές αρχές της διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων,

(ε) ευκαιρίες για να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα ως βασικές ικανότητες στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται τις πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων,

(στ) ευκαιρίες για να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την εργασία, τη διαχείριση ή την ηγεσία των οργανισμών του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενσυναίσθησης, της ομαδικής εργασίας, της ευελιξίας, της ηθικής και της διαπροσωπικής επικοινωνίας,

(ζ)  βάσεις ώστε να αναπτυχθούν σε επαγγελματίες που θα διαχειρίζονται με επιτυχία οργανισμούς με επίκεντρο τον άνθρωπο, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας, της υπευθυνότητας και της ηθικής.
Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Όνομα Προγράμματος: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση: Διοίκησης

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Επ. Καθηγήτρια Χριστιάνα Ιεροδιακόνου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 140
Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης 14
Κατεύθυνσης Διεύρυνσης 6
Περιορισμένης Επιλογής Εμβάθυνσης 24
Περιορισμένης Επιλογής Διεύρυνσης 24
Διπλωματική Μελέτη/Περιορισμένης Διεύρυνσης 6
Διπλωματική Μελέτη/Περιορισμένης Εμβάθυνσης 6
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής:  Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 20 ECTS σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Τα μαθήματα θα πρέπει να επιλεγούν από τρεις (3) τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου Αθλητισμού και του Κέντρου Γλωσσών.  Η οικεία Σχολή (ΣΟΕΔ) μπορεί να είναι μία από τις τρεις Σχολές (εκτός όμως του Τμήματος ΔΕΔΔ).

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης


Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι κάτοχοι του πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης εργοδοτούνται σύντομα μετά την αποφοίτηση τους σε υπεύθυνες θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Αμείβονται με ανταγωνιστικούς μισθούς και έχουν υψηλές πιθανότητες να ανελιχθούν σε διευθυντικές θέσεις. Αποκτούν εφόδια για να είναι σε θέση να ακολουθήσουν το δρόμο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας δημιουργώντας τις δικές τους επιχειρήσεις.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων μας ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές σε εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και στην Β. Αμερική.

Top