Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ευρύ υπόβαθρο στις βασικές αρχές της επιστήμης και σε όλες τις περιοχές της βιολογίας.

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, ή να εργαστούν στην εκπαίδευση, καθώς και σε πλήθος άλλων τομέων, όπως τα κλινικά και διαγνωστικά εργαστήρια, η φαρμακευτική βιομηχανία, η ιατρική και γενετική έρευνα, η βιοτεχνολογία, η εμβιομηχανική, οι υδατοκαλλιέργειες, η βιολογική γεωργία, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η διαχείριση του περιβάλλοντος, η προστασία της βιοποικιλότητας κ.ά.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό επίπεδο που να είναι ανταγωνιστικοί στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν την ικανότητα:

1. να εφαρμόζουν τις βασικές γνώσεις τους στην πράξη,
2. να μεταδίδουν τις γνώσεις τους για τη βιολογία σε μαθητές, φοιτητές αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία,
3. να ικανοποιούν τις επαγγελματικές απαιτήσεις σε πεδία όπως οι βιοϊατρικές εφαρμογές, οι εργαστηριακές αναλύσεις, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η βιοτεχνολογία, η βιώσιμη εκμετάλλευση βιολογικών πόρων κλπ.,
4. να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογικές και θεωρητικές εξελίξεις στο πεδίο τους,
5. να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον,
6. να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση,
7. να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον,
8. να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου,
9. να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και
10. να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Βιολογικών Επιστήμων

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Βιολογικές Επιστήμες

Κατεύθυνση: Βιολογικών Επιστημών

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα Παπαδοπούλου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 196
Περιορισμένης Επιλογής Εξειδίκευσης 30
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 241

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι προοπτικές εργοδότησης των φοιτητών μας, παρότι το υπάρχον διοικητικό προσωπικό δεν επαρκεί για να αναλάβει και την παρακολούθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μας, γνωρίζουμε ότι αυτοί έχουν ποικιλία ευκαιριών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς φυσικά και στον ερευνητικό/ακαδημαϊκό χώρο. Όσον αφορά τον τελευταίο, η τεράστια ανάπτυξη των βιολογικών επιστημών τις τελευταίες δεκαετίες και η προβλεπόμενη συνέχιση της πορείας αυτής και στο ορατό μέλλον, θα συνεχίζει να προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους αποφοίτους μας που θα θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο. Παράλληλα, αναπτύσσονται διαρκώς και οι τομείς που απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό σε σύγχρονες τεχνικές στον χώρο της βιοϊατρικής (διαγνωστικά εργαστήρια, χημεία κ.λπ.), της βιοτεχνολογίας (π.χ., τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ.), καθώς και σε θέματα βιοποικιλότητας και οικολογίας (π.χ., μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών κ.λπ.). Τέλος, η απασχόληση στον χώρο της εκπαίδευσης αναμένεται να σημειώσει κάποια άνοδο, καθώς γίνεται (και με τη συμβολή μελών του Τμήματός μας) προσπάθεια αναβάθμισης της βιολογίας στα νέα αναλυτικά προγράμματα Γυμνασίου-Λυκείου.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top