Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει 3 διαφορετικούς τίτλους σπουδών:
(1) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση,
(2) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Επιχειρησιακή Διοίκηση και
(3) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ.
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να καταρτίσει τους απόφοιτούς του με τις επιστημονικές γνώσεις όλων των κλάδων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και συνάμα να τους προσφέρει εξειδίκευση στα θέματα Διοίκησης, Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακή Διοίκηση.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, υψηλής ποιότητας διδασκαλία και συνδυάζει παράλληλα την πρακτική άσκηση με συνεργασία από τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται διαρκώς με την ενσωμάτωση των σύγχρονων καινοτόμων ερευνητικών εξελίξεων και επιχειρηματικών πρακτικών

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει:

Α) να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών, την χρήση σύγχρονων εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων, την χάραξη στρατηγικής, και τη λήψη «έξυπνων» αποφάσεων.

Β) να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη για την εις βάθος κατανόηση και τον αποτελεσματικό όσο και υπεύθυνο χειρισμό συμπεριφορών στα ανθρώπινα συστήματα, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Γ) να εμφυσήσει τις αξίες της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας (ηγετικής και επιχειρηματικής), και της υπευθυνότητας, ως συστατικά στοιχεία της οργανωσιακής
συμπεριφοράς

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Όνομα Προγράμματος: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση: Επιχειρησιακή Διοίκηση

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγητής Ηρακλής Βλαδιμήρου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 140
Κατεύθυνσης 14
Περιορισμένης Επιλογής Εμβάθυνσης 24
Περιορισμένης Επιλογής Διεύρυνσης 30
Διπλωματική Μελέτη/Περιορισμένης Διεύρυνσης 6
Διπλωματική Μελέτη/Περιορισμένης Εμβάθυνσης 6
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Μαθήματα Ελεύθερης επιλογής: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να πάρουν 20ΠΜ σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΠΚ. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα απο τουλαχιστον 3 άλλες σχολές του ΠΚ, συμπεριλαμβανομένων του κέντρου Γλωσσών και του Αθλητικού Κέντρου

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων 

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

 Οι κάτοχοι του πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης εργοδοτούνται σύντομα μετά την αποφοίτηση τους σε υπεύθυνες θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Αμείβονται με ανταγωνιστικούς μισθούς και έχουν υψηλές πιθανότητες να ανελιχθούν σε διευθυντικές θέσεις. Αποκτούν εφόδια για να είναι σε θέση να ακολουθήσουν το δρόμο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας δημιουργώντας τις δικές τους επιχειρήσεις.

Επίσης, σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων μας ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές σε εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και στην Β. Αμερική.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ

Top