Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Η ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική επικεντρώνεται στην εμπέδωση της γνώσης, του θεωρητικού πλαισίου και των αναλυτικών μεθόδων, που χρειάζονται για τη λήψη επιτυχημένων χρηματοοικονομικών αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, που επικρατούν σε ένα περίπλοκο, ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Απόφοιτοι της Χρηματοοικονομικής αναπτύσσουν δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να φέρουν σε πέρας τη χρηματοοικονομική λειτουργία (εξασφάλιση κεφαλαίων, λήψη επενδυτικών αποφάσεων και διαχείριση κινδύνων) σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, βιομηχανικές επιχειρήσεις, εμπορικούς οίκους, τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες αγοραπωλησίας συναλλαγμάτων, εταιρείες διαχείρισης ταμείων προνοίας, και κυβερνητικούς οργανισμούς (π.χ. Κεντρική Τράπεζα και Υπουργείο Οικονομικών). Έχουν, επίσης, την ευκαιρία να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, για να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές (Master, Ph.D.), ή να προχωρήσουν με την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου CFA (Chartered Financial Analyst).

Aπόφοιτοι έχουν εισαχθεί σε μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως αυτά των πανεπιστημίων του London School of Economics, Manchester, Warwick, UCL και Southampton, ή σε διδακτορικά προγράμματα στην Αμερική. Έχουν, επίσης, εξασφαλίσει υποτροφίες από CFA society για εξασφάλιση του τίτλου CFA.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές επιτυγχάνουν να:

  • Αποκτήσουν μια καλή γνώση και κατανόηση του επιχειρησιακού τομέα γενικότερα και της χρηματοοικονομικής διοίκησης και πληροφόρησης, ειδικότερα.
  • Αναπτύξουν την κριτική και αναλυτική τους σκέψη ώστε να μπορούν να κρίνουν περίπλοκες καταστάσεις και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτές.
  • Διαγνώσουν, να αναλύσουν και να επιλύσουν χρηματοοικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο και πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
  • Προσαρμόζονται συνεχώς στα νέα δεδομένα ακολουθώντας τις εξελίξεις τις τεχνολογίας, τους επαγγελματικού και του νομοθετικού πλαισίου.
  • Εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και την κατανόηση του υλικού που διδάσκονται σε πραγματικά και πρακτικά σενάρια.
  • Αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των δεοντολογικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν στον τομέα.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και με σαφήνεια τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους, μέσω παρουσιάσεων που απαιτούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Εφαρμόσουν τη χρηματοοικονομική θεωρία για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και για την λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.
  • Ανταποκρίνονται επιτυχώς σε μετέπειτα μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου.
  • Ανταποκρίνονται επιτυχώς σε μετέπειτα επαγγελματικές εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένων του ACA, ACCA και CFA).

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Όνομα Προγράμματος: Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Χρηματοοικονομική

Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρτζούκος Σπύρος

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 111
Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης 30
Κατεύθυνσης Διεύρυνσης 6
Κατεύθυνσης 14
Περιορισμένης Επιλογής Εμβάθυνσης 24
Περιορισμένης Επιλογής Διεύρυνσης 36
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 241

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και δύναται να τροποποιθεί, δεδομένου ότι θα πληρούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.

Πρακτική άσκηση (Internship)
Φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση κατά την περίοδο του εξαμήνου σε ένα από τα εγκεκριμένα προγράμματα του τμήματος πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΛΟΧ 313, (6 ECTS), και αν συνεχίσουν με επιπλέον εξάμηνο άσκησης πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΛΟΧ 413, (6 ECTS). Τα μαθήματα ΛΟΧ 313 και ΛΟΧ 413 αντικαθιστούν είτε ένα μάθημα Διεύρυνσης ή Εμβάθυνσης το καθένα. Κατά τα θερινά εξάμηνα, φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση σε εγκεκριμένους οργανισμούς πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΛΟΧ 113 (3 ECTS), και αν συνεχίσουν με επιπλέον θερινό εξάμηνο άσκησης πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΛΟΧ 213 (3 ECTS). Ο μέγιστος αριθμός ECTS που μπορεί να αντικατασταθεί από πρακτική άσκηση είναι 12. Την θερινη περιοδο του δευτερου ετους οι φοιτητες δυνανται να εγγραφουν σε δυο μαθηματα ελευθερης επιλογης και στην θερινη περιοδο του τριτου ετους να εγγραφουν σε δυο μαθηματα εμβαθυνσης η διευρυνσης που προσφερει το τμημα (η σε μαθηματα ελευθερης επιλογης).

Απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις Λογιστικής που προσφέρει το Τμήμα
Φοιτητές με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική μπορούν να εξασφαλίσουν όλες τις απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις Λογιστικής που προσφέρει το Τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται σχετικά τους ακαδημαϊκούς τους συμβούλους στην αρχή του τρίτου έτους σπουδών.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων    

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.  

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το Τμήμα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένο από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του και τις άριστες προοπτικές εργοδότησης που προφέρονται. Σε αυτά έχουν συντείνει: α) η άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση των φοιτητών του, β) η μεγάλη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό στους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης και πληροφόρησης, γ) οι πολύ καλές σχέσεις που διατηρεί το Τμήμα με μεγάλο αριθμό οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα του, δ) η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος πρακτικής άσκησης που εφαρμόζει το Τμήμα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση είναι δέκτες συμβολαίων εργοδότησης με το πέρας του πρώτου εξαμήνου τοποθέτησης τους. Επίσης, η ελεγκτική εταιρεία PwC προσφέρει συμβόλαια εργασίας στους φοιτητές που επιλέγει για πρακτική άσκηση πριν ακόμα αυτοί ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση με τον οργανισμό.

Οι υπόλοιποι κάτοχοι του πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική που δεν τοποθετούνται σε οργανισμό κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εργοδοτούνται σύντομα μετά την αποφοίτηση τους σε υπεύθυνες θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος αμείβονται με ανταγωνιστικούς μισθούς και έχουν υψηλές πιθανότητες να ανελιχθούν σε διευθυντικές θέσεις.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Τα προγράμματα του Τμήματος είναι σχεδιασμένα με βάση διεθνείς προδιαγραφές και εφοδιάζουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα Master ή Ph.D. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί για συνέχιση των σπουδών τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Αμερικής, κάτι που ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές εργοδότησης τους.

Top