Κατάλογος Προγραμμάτων για το 2023-2024
Κατάλογος Προγραμμάτων Α-Ω

Α

 • Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

  Αγγλικών - Μεταφραστικές Σπουδές
  Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

  Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

  Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμικές Σπουδές
  Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Β

 • Βιολογικές Επιστήμες

  Βιολογικών Επιστημών
  Τμήμα Βιολογικών Επιστήμων
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Βυζαντινή και νέα ελληνική φιλολογία

  Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
  Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Γ

  Δ

 • Δημοσιογραφία

  Δημοσιογραφίας
  Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Δημοτικής Εκπαίδευσης
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Διοίκησης
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Μάρκετινγκ
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Επιχειρησιακή Διοίκηση
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Λογιστική

  Λογιστικής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Χρηματοοικονομική

  Χρηματοοικονομική
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ε

 • Ενοποιημένος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (M.Arch.) Αρχιτεκτονικής

  Ενοποιημένος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτεκτονικής
  Τμήμα Αρχιτεκτονικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ζ

  Η

 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Θ

  Ι

 • Ιατρική

  Ιατρική
  Ιατρική Σχολή
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ιστορία και Αρχαιολογία

  Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Αρχαιολογία
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ιστορία και Αρχαιολογία

  Ιστορίας και Αρχαιολογίας-Ιστορία
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Κ

 • Κλασικές Σπουδές

  Κλασικών Σπουδών
  Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Κοινωνιολογία

  Κοινωνιολογίας
  Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Λ

  Μ

 • Μαθηματικά και Οικονομικά

  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μαθηματικών και Οικονομικών
  Τμήμα Οικονομικών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Μαθηματικά και Στατιστική

  Καθαρά Μαθηματικά
  Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Μαθηματικά και Στατιστική

  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Μαθηματικά και Στατιστική

  Πιθανότητες και Στατιστική
  Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Μηχανική Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

  Μηχανολόγου Μηχανικού
  Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Μηχανική Υπολογιστών

  Μηχανικών Υπολογιστών
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ν

 • Νομική

  Νομικής
  Τμήμα Νομικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ξ

  Ο

 • Οικονομικά

  Οικονομικών
  Τμήμα Οικονομικών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Οικονομικά

  Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία
  Τμήμα Οικονομικών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Οικονομικά

  Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές
  Τμήμα Οικονομικών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Π

 • Πληροφορική

  Πληροφορικής
  Τμήμα Πληροφορικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Πολιτική Επιστήμη

  Πολιτικής Επιστήμης
  Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Προδημοτική Εκπαίδευση

  Προδημοτικής Εκπαίδευσης
  Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Γαλλικά - Αγγλικά
  Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Γαλλικά - Γερμανικά
  Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Αγγλικά - Γερμανικά
  Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος

  Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ρ

  Σ

  Τ

 • Τουρκικές Σπουδές

  Τουρκικών Σπουδών/Γλωσσολογίας και Λογοτεχνίας
  Τμήμα Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Τουρκικές Σπουδές

  Τουρκικών Σπουδών/Ιστορίας και Πολιτικής
  Τμήμα Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Υ

  Φ

 • Φιλοσοφία

  Φιλοσοφίας
  Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Φυσική

  Φυσικής
  Τμήμα Φυσικής
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Χ

 • Χημείας

  Χημείας
  Τμήμα Χημείας
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ψ

 • Ψυχολογία

  Ψυχολογίας
  Τμήμα Ψυχολογίας
  1ος Κύκλος (Πτυχίο)
 • Ω