Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Φυσικής
Κωδικός Μαθήματος: ΦΥΣ 350
Τίτλος Μαθήματος: Προχωρημένο Εργαστήριο
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 6
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Halil Saka 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: -- 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: 1 (5 ώρες ανά διάλεξη) 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος:
 • Να εκπαιδεύσει τους μαθητές πως να σκέφτονται σαν πειραματικοί φυσικοί.
 • Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε μοντέρνα πειράματα φυσικής.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση προχωρημένων εργαστηριακών τεχνικών και δεξιότητες για δημιουργία και προγραμματισμό κατάλληλων διασυνδέσεων.
 • Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε πρόσφατες ανακαλύψεις στη φυσική.
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος:

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένονται να:

 • Σχεδιάζουν, να συναρμολογούν και να αναλύουν τα δικά τους πειράματα.
 • Εκτελούν τις διασυνδέσεις των διαφόρων οργάνων επικοινωνίας και για την ανάγνωση και αυτοματοποιημενη λήψη μετρήσεων.
 • Επικοινωνούν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με επιστημονικό τρόπο. 
 • Εξοικιωθούν με τις πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατες ανακαλύψεις και νεωτερικ’ες τεχνικές της μοντέρνας φυσικής. 
 • Είναι σε θέση να εκτελούν ενδιαφέροντα και απαιτητικά πειράματα να εμβαθύνουν την κατανόησή της φυσικής που τα διέπει.

 
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος:

Μια συλλογή από πειράματα σε μοντέρνα οπτική, φυσική υλικών, συμπυκνωμένη ύλη, σωματιδιακή φυσική υψηλών ενεργειών

 1. Προγραμματισμός LabView
 2. Προγραμματισμός FPGA
 3. Κβαντική κρυπτογραφία
 4. Κβαντικός σβήστης / συμβολoμετρία
 5. Οπτικές λαβίδες
 6. Ατομικό μικροσκόπιο δύναμης
 7. Οπτικό μικροσκοπιο σύρραγος
 8. Μαγνητο-οπτικά φαινόμενα (Φαινόμενο Kerr)
 9. Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός με το πείραμα Fizeau
 10. Μέτρηση του χρόνου ζωής του μιονίου
 11. Μέτρηση ιονισμού dE/dx

 
Διδακτικές Μέθοδοι:

Φοιτητές χωρισμένοι σε ομάδες των 2 ή 3 εκτελούν 6 προχωρημένες πειραματικές ασκήσεις δαπανώντας 2 εβδομάδες ανά άσκηση. Οι φοιτητές μπορούν να δουλέψου ανεξάρτητα στη συναρμολόγηση της πειραματικής τους διάταξης και τον προγραμματισμό της κατάλληλης διασύνδεσης κατά την διάρκεια της εβδομάδας και κάτω από την χαλαρή καθοδήγηση του υπεύθυνου ακαδημαϊκού του μαθήματος. Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος παρέχει τις απαραίτητες σημειώσεις για το πείραμα και τους απαραίτητους οδηγούς χρήσης διαφόρων οργάνων.

Κάθε ομάδα φοιτητών επιστρέφει γραπτή αναφορά για κάθε ολοκληρωμένη πειραματική άσκηση. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει τα πειραματικά τους αποτελέσματα σε κοινό αποτελούμενο από τους υπόλοιπους συμφοιτητές τους στο μάθημα και στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ασκήσουν κριτική, να θέσουν ερωτήσεις ως προς τη φυσική, την πειραματική εργασία και την ανάλυση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε.

 
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία:

Βιβλιογραφική έρευνα σχετικών άρθρων και συζήτηση των πειραματικών ασκήσεων με τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό του μαθήματος.

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια:

 1. Γραπτές αναφορές (50%)
 2. Παρουσιάσεις των πειραματικών αποτελεσμάτων (50%)

 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά
 1. Ελληνική/Αγγλική ανάλογα με το ακροατήριο

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: