Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Φυσικής
Κωδικός Μαθήματος: ΦΥΣ 012
Τίτλος Μαθήματος: Φυσική και Εφαρμογές
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):  
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων):  
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος:  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος:  
Προαπαιτούμενα:  
Συναπαιτούμενα:
Φυσικές Αρχές στο Μακρόκοσμο και στο Μικρόκοσμο: Στοιχειώδη Σωμάτια Ύλης, Βασικές Αλληλεπιδράσεις, Αρχές λειτουργίας του Μακρόκοσμου και του Μικρόκοσμου, Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας με την Ύλη. Ανιχνευτικά Συστήματα: Χαρακτηριστικά Ανιχνευτικών Συστημάτων, Συστήματα Μέτρησης Χρόνου Αναφοράς (Μετρητές Σπινθηρισμών), Συστήματα Μέτρησης Θέσης (Θάλαμοι Ιονισμού), Συστήματα Μέτρησης Ενέργειας (Καλορίμετρα), Πρακτικές Εφαρμογές σε Πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Ιατρική Φυσική: Διαγνωστικά Συστήματα, Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία. Νανοτεχνολογία: Ιδιότητες Υλικών, Φωτοευαίσθητα Υλικά, Νανο-υλικά. Ενεργειακές Πηγές: Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Πυρηνική Σχάση, Θερμοπυρηνική Σύντηξη.
 
Περιεχόμενο Μαθήματος:  
Διδακτικές Μέθοδοι:  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία:  
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια:  
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: