Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 029
Τίτλος Μαθήματος: Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Όντι Χρήστος - Ράεντ
Ιερωνύμου Εύης
Ευαγγελίδης Παύλος
 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: 1 (1 ώρες ανά διάλεξη) 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνικές της Γραμμικής Άλγεβρας. Όπως γραμμικοί χώροι, γραμμική ανεξαρτησία, βάση, διάσταση, χώροι εσωτερικού γινομένου. Επίλυση γραμμικών συστημάτων, πίνακες ορίζουσες, ιδιοτιμές ιδιοδιανύσματα. Ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt. Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Εξοικείωση με βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας.  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος: Πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα. Μέθοδος της απαλοιφής Gauss. Αντίστροφος πίνακα. Bαθμός πίνακα. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα.  Διαγωνοποίηση πινάκων. Γραμμικοί χώροι. Γραμμική ανεξαρτησία.  Βάση και διάσταση.  Χώροι εσωτερικού γινομένου. Ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt.  Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας.  
Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαλέξεις και φροντιστήρια.
 
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία:
  1. Γ. Γεωργίου, Γραμμική Αλγεβρα, Καντζιηλάρης, Λευκωσία (1998).
  2. Χ. Σοφοκλέους, Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: Ενδιάμεση Εξέταση (40%), Τελική Εξέταση (60%) 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται