Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 055
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 7
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Μακρίδης Αντρέας 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: 1 (1 ώρες ανά διάλεξη) 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Να παρουσιάσει στους φοιτητές βασικές ιδέες και θέματα πιθανοτήτων και στατιστικής που είναι σημαντικά για τον τομέα της πληροφορικής  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Με τη συμπλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις στις πιθανότητες και τη στατιστική και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή και τις εφαρμογές στην επιστήμη της πληροφορικής.  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος: Πιθανότητα, δεσμευμένη πιθανότητα, Θεώρημα Bayes, κλασικά προβλήματα πιθανοτήτων (κατανομή σφαιριδίων σε δοχεία, το πρόβλημα των γενεθλίων). Τυχαίες μεταβλητές, Κατανομές (διακριτές και συνεχείς). Ανεξαρτησία. Αναμενόμενη τιμή, εφαρμογές (το πρόβλημα των κουπονιών). Ανισότητες Πιθανότητας ( ανισότητα Jensen, ανισότητα Markov, ανισότητα Chebyshev, φράγματα Chernoff). Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις, Μαρκοβιανές αλυσίδες, εφαρμογές, τυχαίοι περίπατοι, ανέλιξη Poisson. Στατιστικές συναρτήσεις, σημειοεκτιμητική, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων, εφαρμογές. Συσχέτιση, γραμμική παλινδρόμηση. Σημείωση: Στο μάθημα αυτό η χρήση στατιστικού πακέτου ή στατιστικής γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. R) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Οι φοιτητές καλούνται να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του μαθήματος μέσα από σειρά εργαστηριακών ασκήσεων και εφαρμογών  
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία: 1. Τ. Χριστοφίδη: Πιθανότητες και Στατιστική (πρόχειρες σημειώσεις)
2. R. Hogg and A. Craig: Introduction to Mathematical Statistics, Prentice-Hall, 2012
3. M Mitzenmacher and E. Upfal: Probability and Computing, Cambridge University Press, 2005.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: Ενδιάμεση εξέταση, κατ’ οίκον εργασίες (στην R), τελική εξέταση 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται