ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν μόνο όσοι παρακάθησαν ΠΕ το 2022 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2022


Τομέας Προπτυχιακών Σπουδών
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bkatanomi@ucy.ac.cy