ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν μόνο όσοι παρακάθησαν ΠΕ το 2022 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2022

Το ΠΚ δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τους εκπαιδευτικούς του στόχους χωρίς τη συλλογή, διατήρηση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Καλείστε πριν από τη δημιουργία του λογαριασμού σας να ενημερωθείτε εδώ για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δημιουργία Λογαριασμού

Όνομα (Ελληνικά)
Όνομα Πατρός (Ελληνικά)
Επίθετο (Ελληνικά)
Πολιτική Ταυτότητα/ Διαβατήριο
(όπως ακριβώς έχει δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Θα χρησιμοποιηθεί ως "Όνομα Χρήστη/Username" στο σύστημα
Συνθηματικό

Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστο 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει τουλάχιστo ένα αριθμό και ένα special character (π.χ !*&#@)

Επιβεβαίωση Συνθηματικού

-Το πρώτο γράμμα στα πεδία Όνομα, Όνομα Πατρός και Επώνυμο θα πρέπει να είναι με κεφαλαία και τα υπόλοιπα με μικρά

-Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά