ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν μόνο όσοι παρακάθησαν ΠΕ το 2022 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2022

Επιστροφή Συνθηματικού

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο