ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   14/12/2022
ΩΡΑ:   17:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Γραφείο Αποφοίτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Δρα. Νίκη Μελανίδου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Φιλοσοφική Σχολή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
ΘΕΜΑ:   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
ΑΙΘΟΥΣΑ:   ONLINE
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22894356
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε γονείς και άλλους ενδιαφερομένους που θα ήθελαν να μάθουν πώς μπορούν να υποστηρίξουν όλα τα παιδιά για την επίτευξη του καλύτερου για αυτά. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση, ώστε να αλλάξει η μαθησιακή διαδικασία και να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των μαθητών σε τάξεις ανομοιογενείς. Το σεμινάριο δε θα περιοριστεί στη θεωρία, αλλά θα στηριχτεί στην πρακτική εφαρμογή προτάσεων για τη διαφοροποίηση της διαδικασίας της μάθησης. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, αναμένουμε ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν στρατηγικές και τεχνικές με σκοπό να οδηγήσουν τα χαρισματικά παιδιά (και όχι μόνο) στην επιτυχία. Διδάσκουσα: Δρα. Νίκη Μελανίδου. Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες (17:00-20:00). Θα σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   https://applications.ucy.ac.cy/pub_alumni_open/display_event_list_dates?p_e_id=372
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F1564359466/NMelanidou_Seminar_14Dec22.jpg