ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   13/09/2023
ΩΡΑ:   17:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Margarita Chli
ΘΕΜΑ:   Biosynthesis of CdS nanoparticles and its applications
ΑΙΘΟΥΣΑ:   NAME XOD 02 – Β 107
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22892263
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   595E1DB1CE4463F5DD2EB5F2C43882CE/Biosynthesis of CdS nanoparticles and its applications.pdf