ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   27/09/2023
ΩΡΑ:   17:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Prof. Margarita Chli
ΘΕΜΑ:   Knitted bio-sensors
ΑΙΘΟΥΣΑ:   NAME Room: XOD 02 – Β 107
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   0579F492DAC8042BEDB9E5E14F96EA05/SeminarAnnouncement-Kristel Fobelets.pdf