ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   08/04/2024
ΩΡΑ:   19:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:   Anna Urszula Kordas, PhD candidate, Faculty of Culture and Arts, University of Warsaw, Poland, Dr hab. Monika Rekowska, Professor, Faculty of Culture and Arts, University of Warsaw, Poland, Szymon Popławski, PhD candidate, Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology, Poland, Dr Aleksandra Brzozowska-Jawornicka, Faculty member, Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology, Poland
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   A new Greco-Roman temple in Cyprus? A set of decorated stone details from the Latsithkia site: Reconstruction potential and research prospects
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893560
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: