ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   22/04/2024
ΩΡΑ:   19:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:   Δρ. Γεωργία Στρατούλη, Dr Georgia Stratouli, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελλάδα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Η ΠΟΛΙΣ: Μια αναδυόμενη πόλη της Βοττιαίας
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893560
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: