ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   03/04/2024
ΩΡΑ:   17:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   ANDREAS KOULOUMPRIS
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   DR. ANGELOS MARNERIDES
ΘΕΜΑ:   «An Optimization Framework for the Edge/Hub/Cloud computing paradigm»
ΑΙΘΟΥΣΑ:   NAME Campus. XOD02 – 013
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22892251
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   AB75E390D0E31682CA00D2E3D2DFAA6C/Andreas Kouloumpris.pdf