ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   17/04/2024
ΩΡΑ:   17:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Rowan Border
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Dr. Aggelos Marnerides
ΘΕΜΑ:   « Towards Fully Autonomous Aerial Mapping »
ΑΙΘΟΥΣΑ:   NAME ΧΩΔ02 – 013
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22892251
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Σεμινάριο Τμηματος ΗΜΜΥ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   DED6576534B9C303F8267051D70CB3CE/Rowan Border.pdf