ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   20/04/2024
ΩΡΑ:   8:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   A unique monument at the crossroads of political transformation: Investigation and documentation of the Palaepaphos-Laona tumulus Workshop on the results of the University of Cyprus A.G. Leventis Foundation research project ‘INSIGHT 2022-2024’
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893560
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   To register on ZOOM for this hybrid event, please, click here: https://ucy.zoom.us/meeting/register/u5wucu6hrz0sHdwVMZ4FKtM0izjwGTy8_Bax
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   CB3F2F8059C9E5A41811D495C4B1933D/2024-INSIGHT_Programme.pdf