ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   20/04/2024
ΩΡΑ:   10:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σεμινάρια Ενιαίας Εκπαίδευσης
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Γραφείο Αποφοίτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Δρ. ΕΛΕΝΗ ΛΟΙΖΟΥ, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
ΘΕΜΑ:   Πρακτικές προτάσεις για Παιδαγωγική των βρεφών
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Β211 ROOM Β211
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22894356
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Σκοπός της διάλεξης είναι να περιγράψει τις βασικές αρχές της παιδαγωγικής των βρεφών εστιάζοντας επιστημονικά στην εκπαίδευση και φροντίδα των βρεφών. Θα αναλυθούν προτάσεις κατάλληλων πρακτικών σχετικά με την προσφορά μαθησιακών και αναπτυξιακών εμπειριών στα βρέφη. Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τρόποι οργάνωσης της μάθησης και της ανάπτυξης των βρεφών με έμφαση στις σχέσεις, στη δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένου περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση παιχνιδιών, παραμυθιών και μουσικής κ.ά. Ακόμα θα παρουσιαστούν ενδεικτικές δράσεις για φλέγοντα ζητήματα της συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. χειρισμός δύσκολων καταστάσεων). Η διάλεξη θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια για μια επιστημονική προσέγγιση της εκπαίδευσης και της φροντίδας των βρεφών αλλά και θα προκαλέσει βρεφοπαιδαγωγούς και γονείς να αναστοχαστούν ως προς τις πρακτικές και τις επιλογές τους που αφορούν την ανάπτυξη και τη μάθηση των βρεφών.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   https://ucyweb.ucy.ac.cy/alumni/el/
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   35DCF8A5A185470BFCCFF46BC03B86F2/ELoizou_Seminar_20Apr24.jpg