ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν μόνο όσοι παρακάθησαν ΠΕ το 2018

Η ημερομηνία έναρξης καταχώρησης των αιτήσεων εισδοχής είναι στις 09/07/2018 η ώρα 08:00
ως τις 13/07/2018 η ώρα 14:00