Συστημα Διαχειρισης Μεταπτυχιακων Αιτησεων


Διεύθυνση Επικοινωνίας:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Α. Γ. Λεβέντης
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά


Τηλέφωνο: +00357-22894044
Φαξ: +00357-22894438
Email: graduateschool@ucy.ac.cy


Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία