ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 

Δωρεές

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών εξεύρεσης οικονομικών πόρων από τις/τους απόφοιτες/τους για τις διάφορες οικονομικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως είναι υποτροφίες για φοιτήτριες και φοιτητές, ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού έρευνας τελευταίας τεχνολογίας και άλλα.

image
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 01/03/2022 - 11/04/2025
Κάντε τη δωρεά σας
image
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 13/04/2020 - 31/12/2024
Κάντε τη δωρεά σας
 
  Συνδεθείτε μαζί μας UCY Alumni Community