Ελληνικά | English
Κανονισμοί Κρατήσεων

 • Το κάθε μέλος μπορεί να κάνει μέχρι δυο (2) κρατήσεις της μιας ώρας κάθε εβδομάδα για το ίδιο Άθλημα (π.χ. αντισφαίριση).

 • Τα μέλη μπορούν να κάνουν κράτηση στο γυμναστήριο μια φορά την ημέρα και για περίοδο 1,5 ώρας .

 • Το κάθε μέλος θα πρέπει να παρουσιάζεται στο γραφείο υποδοχής του Αθλητικού Κέντρου και να παρουσιάζει την Πανεπιστημιακή του ταυτότητα πριν από κάθε κράτηση του .

 • Οποιαδήποτε ομαδική κράτηση για να θεωρείται ως φοιτητική ή προσωπικού, θα πρέπει τουλάχιστο το 70% των συμμετεχόντων που θα χρησιμοποιήσουν τα γήπεδα, να είναι μέλη του Αθλητικού Κέντρου . Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση θα χρεώνεται στις τιμές που ισχύουν για το κοινό.

 • Να είστε προσεκτικοί με τις επιλογές των κρατήσεων σας (εγκατάσταση , ημερομηνία και ώρα ) και βεβαιωθείτε πως έχετε επιβεβαιώσει και καταχωρήσει την κράτηση σας . Για κάθε έγκυρη καταχώρηση σας αποστέλλετε βεβαίωση στο e- mail σας.

 • Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να παρουσιαστείτε για την κράτηση σας η ΑΚΥΡΩΣΗ της είναι επιβεβλημένη και μπορείτε να το κάνετε μέσω του συστήματος ή τηλεφωνώντας στο 22894182.

 • Μέλος το οποίο παραβλέπει να κάνει ακύρωση της κράτησης του και δεν παρουσιαστεί 3 φορές (ανεξάρτητα από το είδος της κράτησης) τότε αυτόματα το σύστημα θα απενεργοποιεί την συνδρομή του για περίοδο 30 ημερών .

Ανάλογα με την ιδιότητα του επισκέπτη (μέλος ή εξωτερικός ) ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Το κάθε μέλος μπορεί να κάνει κρατήσεις όχι πέραν των δέκα(10) ημερολογιακών ημερών.

 • Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να κάνουν κρατήσεις όχι πέραν των πέντε (5)ημερολογιακών ημερών .

 • Οι Εξωτερικοί χρήστες υπόκεινται σε χρέωση ανάλογα με το γήπεδο (άθλημα) το οποίο επιλέγουν .

  Επεξηγήσεις:
  Μέλος ονομάζονται όλοι όσοι έχουν φοιτητική ιδιότητα και οι κάτοχοι της αθλητικής κάρτας μέλους και ανήκουν στη Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Εξωτερικοί ονομάζονται όσοι ανήκουν στη Πανεπιστημιακή Κοινότητα και δεν είναι κάτοχοι της αθλητικής κάρτας αλλά και χρήστες οι οποίοι δεν ανήκουν στη Πανεπιστημιακή Κοινότητα .


Ενημέρωση Σχετικά με τη Συλλογή και Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ενημέρωση και συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.