ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 

Εκδηλώσεις

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων υλοποιεί ετησίως εκδηλώσεις πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού ή άλλου χαρακτήρα για τους απόφοιτους ή/και τα υπόλοιπα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους φίλους του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, το Γραφείο καθοδηγεί τις Σχολές και τα Τμήματα στη διοργάνωση εκδηλώσεων (reunions κ.α.) και προβαίνει, όπου χρειάζεται, σε προωθητικές ενέργειες για σκοπούς ενημέρωσης των αποφοίτων και προώθησης των εν λόγω εκδηλώσεων.

Ενεργές Εκδηλώσεις

Απερχόμενες Εκδηλώσεις

events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 24/05/2024 ώρα: 16:30 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Διαλέξεων LRC019 και Προθάλαμος LRC C1
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 18/05/2024 ώρα: 11:00 Σταύρου Στυλιανίδη, Επισκοπειό 2642 Λευκωσία
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 15/05/2024 ώρα: 15:30 Αίθουσα 110 ΧΩΔ02, Πανεπιστημιούπολη
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 20/12/2023 ώρα: 15:00 Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη ΠΚ, Αίθουσα LRC-019 και διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 1 events_sum >> 2 events_sum >> 1 events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 15/10/2023 ώρα: 11:00 Μελίνη, Λάρνακα 7716, P.O.BOX: 7718
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 08/10/2023 ώρα: 11:00 Μελίνη, Λάρνακα 7716, P.O.BOX: 7718
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 27/05/2023 ώρα: 09:00 Κτήριο ΧΩΔ02 Αίθουσα 015 και Διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 06/05/2023 ώρα: 11:00 Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66 Τ.Κ. 3012 Λεμεσό (έναντι της οινοβιομηχανίας ΛΟΕΛ)
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 04/03/2023 ώρα: 09:30 Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη ΠΚ, Αίθουσα LRC-014 και διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 11/02/2023 ώρα: 10:00 Διαδικτυακά & Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 019, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 10/12/2022 ώρα: 11:00 Αγίου Ιωάννου και Θησέως 10-16, (δίπλα από το Παγκύπριο Γυμνάσιο), Λευκωσία
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 21/05/2022 ώρα: 11:00 Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Αμμοχώστου 55-59, Λευκωσία (πλησίον Πύλης Αμμοχώστου)
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 2 events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 04/05/2022 ώρα: 17:00 Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 014, Κτίριο:ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 18/12/2021 ώρα: 11:00 Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 15/05/2021 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 1 events_sum >> 2 events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 27/01/2021 ώρα: 14:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 18/01/2021 ώρα: 14:00 Διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 14/01/2021 ώρα: 18:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 19/12/2020 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 1
image
Ημερομηνία: 03/12/2020 ώρα: 18:15 διαδικτυακά από τη σελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και το κανάλι στο YouTube
Περισσότερες πληροφορίες
events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 02/12/2020 ώρα: 18:00 εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 25/11/2020 ώρα: 18:00 Εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 1 events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 25/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2
image
Ημερομηνία: 10/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες*
events_sum >> 2 events_sum >> 2 events_sum >> 2 ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small