ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 

Δια Βίου Εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης, προσφέροντας ανοιχτές διαλέξεις και σεμινάρια στους αποφοίτους του, αλλά και το ευρύ κοινό.

Επιμορφώνοντας και βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις προσωπικές δεξιότητες των αποφοίτων μας, δημιουργούμε καλύτερους και ανταγωνιστικότερους επαγγελματίες για την αγορά εργασίας. Η δια βίου εκπαίδευση και η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον επαγγελματικό κλάδο κάθε απόφοιτου ικανοποιεί, επίσης, το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της παραγωγικότητας και την απασχολησιμότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι κατά προτίμηση απασχολούνται σε κλάδο σχετικό με τη θεματική του σεμιναρίου. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε μη απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένου ότι δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι διαθέσιμες θέσεις. Για να αποκτήσει κάποιος το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του σεμιναρίου. Εκτός από το πιστοποιητικό παρακολούθησης, στους φοιτητές δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα διεκδίκησης πιστωτικών μονάδων ECTS, (βλ. «Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων – 1.15».

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχουσες/χοντες προβαίνουν στη συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του Προγράμματος ΔΒΕ ΠΚ και Διδάσκοντος, μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου ή των σεμιναρίων, που παρακολούθησαν. Το Ερωτηματολόγιο τους προωθείται ηλεκτρονικά, μαζί με το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δίδει ιδιαίτερη σημασία στο θεσμό του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μαθημάτων (ταχύρρυθμων και μη), καθώς αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ανατροφοδότησης «για σκοπούς αυτο-αξιολόγησης και αυτο-βελτίωσης» (Απόφαση Συγκλήτου, 243η Συνεδρία, 8 Ιουνίου 2005). Οι διδάσκοντες, εάν το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν για να λάβουν τα ανώνυμα στοιχεία για τις αξιολογήσεις του συνόλου του ακροατηρίου. Τυχόν εισηγήσεις από τους διδάσκοντες και συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτες και αποστέλλονται στο E. [email protected].

Ενεργά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Απερχόμενα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Κατηγορίες:Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

image
Ημερομηνία: 15/05/2021 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 19/12/2020 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

image
Ημερομηνία: 14/01/2021 ώρα: 18:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

image
Ημερομηνία: 15/05/2024 ώρα: 15:30 Αίθουσα 110 ΧΩΔ02, Πανεπιστημιούπολη
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 20/12/2023 ώρα: 15:00 Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη ΠΚ, Αίθουσα LRC-019 και διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 04/03/2023 ώρα: 09:30 Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη ΠΚ, Αίθουσα LRC-014 και διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 11/02/2023 ώρα: 10:00 Διαδικτυακά & Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 019, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 04/05/2022 ώρα: 17:00 Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 014, Κτίριο:ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 25/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 10/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΔΙΑΦΟΡΑ

image
Ημερομηνία: 15/05/2024 ώρα: 15:30 Αίθουσα 110 ΧΩΔ02, Πανεπιστημιούπολη
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 20/12/2023 ώρα: 15:00 Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη ΠΚ, Αίθουσα LRC-019 και διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 27/05/2023 ώρα: 09:00 Κτήριο ΧΩΔ02 Αίθουσα 015 και Διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 04/03/2023 ώρα: 09:30 Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη ΠΚ, Αίθουσα LRC-014 και διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 11/02/2023 ώρα: 10:00 Διαδικτυακά & Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 019, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 04/05/2022 ώρα: 17:00 Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 014, Κτίριο:ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 15/05/2021 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 27/01/2021 ώρα: 14:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 18/01/2021 ώρα: 14:00 Διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 14/01/2021 ώρα: 18:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 19/12/2020 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 02/12/2020 ώρα: 18:00 εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 25/11/2020 ώρα: 18:00 Εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 25/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 10/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

image
Ημερομηνία: 27/01/2021 ώρα: 14:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 18/01/2021 ώρα: 14:00 Διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 02/12/2020 ώρα: 18:00 εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 25/11/2020 ώρα: 18:00 Εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

image
Ημερομηνία: 27/05/2023 ώρα: 09:00 Κτήριο ΧΩΔ02 Αίθουσα 015 και Διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
 
  Συνδεθείτε μαζί μας UCY Alumni Community